فصلنامه تخصصی «سازمان‌های بین‌المللی» به استناد نامه شماره 25593/90 مورخ 1390/10/04 هیئت نظارت بر مطبوعات، از سوی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به منظور بررسی و ارائه موضوعات مرتبط با سازمان‌های بین‌المللی و با هدف تولید ادبیات تخصصی در زمینه موضوعات مرتبط با سازمان‌های بین‌المللی و همچنین برقراری ارتباط وثیق میان نخبگان علمی و اجرایی کشور منتشر می‌گردد. شایان ذکر است که فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی درصدد برآمده است تا در پرتو ایجاد بسترهای علمی مطلوب، زمینه‌های تعالی افکار اساتید، پژوهشگران و صاحب‌نظرانی که به تحلیل و بررسی موضوعات مرتبط با سازمان‌های بین‌المللی و همچنین نقش و منافع جمهوری اسلامی ایران در این حوزه مهم همت گمارند را بیش از پیش فراهم آورد.


حوزه‌های موضوعی فصلنامه

مقالات منتشره در فصلنامه، شامل طیف وسیعی از مباحث نظری مرتبط با سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه در زمینه‌های کارکردی همچون: هنجارسازی (Normative Function)، نظارت (Monitoring Function)، اقدامات اجرایی (Operational Function) و قانون‌گذاری (Legislative Function) است. علاوه بر این، فصلنامه سایر حوزه‌های موضوعی مرتبط با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از قبیل سیاست خارجی، روابط بین‌الملل، اقتصاد سیاسی و بین‌الملل، سیاست‌های امنیتی، منازعات زیست‌محیطی، الگوهای ائتلاف و جنگ، چانه‌زنی و حل مناقشه، توسعه و تنظیم اقتصادی، سیاست‌ها و اقدامات سازمان‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، ناتو، بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی، دیوان بین‌المللی دادگستری، دادگاه حقوق بشر اروپا و سازمان ملل را نیز پوشش می‌دهد.


  • زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی با چکیده انگلیسی
  • نوبت انتشار: فصلنامه
  • نوع انتشار: الکترونیکی
  • زمان داوری: میانگین بازه زمانی فرایند داوری پذیرش مقاله، کمتر از 3 ماه
  • نوع داور: 2 داور؛ به صورت دوسویه ناشناس
  • نمایه شده: بله
  • دسترسی به مقالات: آزاد و رایگان
  • مأخذ مشابهت‌یابی مورد تأیید: سامانه همانندجو
  • نتیجه مشابهت‌یابی مقالات وارد شده به مرحله ارزیابی اولیه و داوری، باید کمتر از 15% باشد

محل دریافت فرم‌های ضروری

1- فرم تعارض منافع (تکمیل، اسکن و ارسال)

2- فرم تعهد نشر (حق تألیف) (تکمیل، امضا، اسکن و ارسال)

3-ساختار فنی مقاله (فونت و سایز)

4-ساختار علمی مقاله (جهت حفظ وحدت شکلی مقالات)


چند نکته قابل ملاحظه برای نویسندگان محترم

1-پذیرش اولیه مقاله و ورود به مرحله داوری، به منزله پذیرش نهایی نبوده و این احتمال وجود دارد که طی فرایند داوری، داوران بر اساس محتوا و مأموریت علمی فصلنامه، عدم پذیرش مقاله را اعلام کنند.

2-نویسندگان محترم از میان مقالات منتشرشده در شماره پیشین فصلنامه که با موضوع آنها مرتبط است، نیز استفاده و در منابع مقاله، مشخصات آنها را ذکر نمایند و منبع مورد استفاده خود را به صورت هایلایت در مقاله ارسالی مشخض نمایند.

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، شهریور 1402 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی ویراستار صفحه آرا
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها