فرایند پذیرش مقالات

شرایط پذیرش مقاله

مقاله‌های ارسالی باید دارای نوآوری، اصالت و دانش‌افزایی - به اندازه‌ای که آنها را شایسته انتشار سازد- باشند. مقاله‌هایی که فاقد نوآوری در روش، رویکرد، مسئله و موضوع هستند، بررسی نخواهد شد. همچنین مقاله‌هایی که صرفاً به توصیف یک پدیده یا رفتار یک گروه پرداخته که فقط دارای کاربرد درون‌سازمانی هستند نیز بررسی نمی‍شوند.

نکات مهم

    1- مقالات نویسندگان صرفاً از طریق سامانه نشریه دریافت می‌شود.

    2-مقاله باید بر اساس راهنمای نویسندگان مجله تنظیم و پردازش شود.

    3-در ارسال فایل‌های مقاله در سامانه نشریه دقت فرمایید که ضرورتاً دو فایلWord اصلی (مقاله بدون ذکر مشخصات  نویسنده/نویسندگان) و فایل مشخصات (متن مقاله بصورت کامل به همراه ذکر مشخصات دقیق نویسنده / نویسندگان در صفحه نخست ) ارسال شود.

   4- مقاله یا بخشی از آن، نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد. ارسال همزمان مقاله به سایر مجلات و یا ارسال آن قبل از مشخص شدن تصمیم نهایی، موجب استرداد مقاله می شود.

   5-کاربرگ‌های تعهد نویسندگان و تعارض منافع توسط نویسنده مسئول مکاتبات، تکمیل و ارسال شود.

   6-چنانچه چکیده و خلاصه‌ای از مقاله قبلاً در مجله علمی غیرفارسی زبان دیگری در داخل یا خارج از کشور به چاپ رسیده است (به شکل چکیده یا به عنوان بخشی از سخنرانی منتشر شده یا ارئه شده در همایش‌ها و سمینارهای علمی)، لازم است نویسندۀ مسئول مکاتبات، موضوع را کتباً به سردبیر اطلاع داده و نسخه‌ای از مقاله چاپ شده را به همراه موافقت‌نامه چاپ مجدد مقاله که از ناشر اول اخذ نموده، پیوست نماید. در صورت پذیرفته شدن مقاله برای چاپ، این موضوع در قسمت زیرنویس صفحه عنوان مقاله، به اطلاع خوانندگان مجله... خواهد رسید و محل انتشار اول آن نیز اعلام می‌شود.

   7- چنانچه پژوهش و تهیه مقاله با استفاده از بودجه تحقیقاتی وزارت‌خانه، مرکز، دانشگاه، پژوهشگاه، یا مؤسسه‌ای انجام شده است، نام آن وزارت‌خانه، ... ، مؤسسه و شماره ثبت طرح، در انتهای مقاله ذکر شود وهمچنین مجوز کتبی از آن وزارت‌خانه، ...، مؤسسه مربوط در خصوص چاپ مقاله در مجله سازمان‌های بین‌المللی به پیوست مقاله ارسال شود.

   8- در صورتی‌که مقاله مستخرج از پایان‌نامه یا رساله دکتری باشد، تعداد نویسندگان( دانشجو به تنهایی یا دانشجو و استادراهنما و یا دانشجو و استاد راهنما و استاد مشاور) و ترتیب آنان و نیز نویسنده مسئول مکاتبات و پی‌گیری می‌باید مشخص شود.

   9- مقاله مروری فقط از پژوهشگران مجرب و محیط به موضوع مقاله که دارای تألیفاتی در آن زمینه هستند، پذیرفته می‌شود.

  10-مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده‌ی مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.

بررسی اولیه (یک الی دو هفته)

 1- با رعایت بندهای 1 الی 10 در نکات مهم و پس از ثبت و بارگذاری مقاله توسط نویسنده مسئول مکاتبات در سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین  و قالب مقاله (حداکثر ظرف یک هفته) توسط کارشناسان و مدیرداخلی نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین، تنظیم و ارسال کنید).

 2-در صورت رعایت اصول نگارش نشریات علمی، مقاله برای مشابهت یابی ارسال می شود (سمیم نور).

 3- در صورت درصد بالای مشابهت و سرقت علمی، مقاله به نویسنده برگشت داده خواهد.

 4- در صورت عدم وجود مشابهت و یا درصد مشابهت پایین و نیز فقدان سرقت علمی، مقاله برای بررسی و تصمیم به (دبیر تخصصی) و سردبیر ارجاع می‌شود.

 5- در صورت پذیرش بر اساس رعایت مورد 2 و 4، مقاله در مرحله دوم از نظر:

  •  کیفیت محتوا
  •  مرتبط بودن با اهداف و چشم انداز و موضوع مجله
  •   استفاده از منابع به‌روز و معتبر دنیا
  •   بدیع بودن و نوآوری،

مقاله توسط دبیر تخصصی و سردبیر، مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا یک هفته به طول خواهد انجامید. اگر مقاله‌ای فاقد شاخص‌های مزبور باشد، به نویسنده عودت داده می‌شود و در صورت دارا بودن شرایط بالا، پس از پذیرش در بررسی اولیه، مقاله بدون مشخصات نویسندگان، حداقل برای دو داور تخصصی ارسال خواهد شد.

داوری همتراز مقاله (دو الی چهارماه)

فرایند داوری مقالات مورد بررسی در این نشریه بصورت داوری دو سوکور (Double Blind Peer Review) و بر اساس راهنماهای کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) و  منشور و موازین اخلاق پژوهشی  مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران بوده و کلیه مقالات دریافتی توسط  2 داور همطراز و یک داور آماری مرور و داوری می‌شود. نویسنده مسئول مکاتبات، باید پس از دریافت نظرات داوران، موارد اصلاحی را در فایل مقاله داوری شده، های‌لایت نموده و به همراه یک نامه،  به تک تک نظرات داوران پاسخ داده و به مجله ارسال نماید. بدیهی است در غیر این صورت، مقاله مورد بازبینی قرار نخواهد گرفت و از فرایند داوری حذف خواهد شد.

فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:

   1- اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.

   2- اگر نظر یک داور، مبنی بر بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله رد خواهد شد.

   3- اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد، مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.

   4- اگر نظر یک داور، بازنگری جزئی و داور دیگر، رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 2 و 3 تصمیم گرفته خواهد شد.

   5- پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.

تبصره 1. : هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد.

تبصره2. : پس از اطلاع‌رسانی به نویسنده مسئول مکاتبات، نویسنده دو ماه جهت اصلاحیه اولیه و دو روز جهت اصلاحیه نهایی نسبت به ارسال اصلاحیه و تأیید نهایی مهلت خواهد داشت. بدیهی است عدم پاسخ نویسنده به مکاتبات، به منزله عدم تأیید مقاله موجود در سایت مجله است.

 

تصمیم‌گیری نهایی هیأت تحریریه (یک ماه)

سپس سردبیر به همراه سایر اعضای هیأت تحریریه مقاله را براساس گزارش تخصصی داوران و توضیحات آنها و ویرایش‌های انجام شده توسط نویسنده، بررسی می‌کنند.

    1- با لحاظ کردن اصلاحات جزئی پیشنهاد شده از طرف هیأت تحریریه یا داوران، مقاله چاپ می‌شود (پذیرش).

    2- با لحاظ کردن اصلاحات عمده پذیرش شود: فصلنامه زمانی اقدام به انتشار مقاله خواهد کرد که تغییرات پیشنهادشده در متن مقاله انجام شده باشد. در این بخش، نویسنده مکاتبات مقاله بازنگری شده را مجدداً بارگذاری می‌کند و مجدداً کیفیت مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت (پذیرش مشروط).

    3- رد شدن مقاله: دفتر فصلنامه به دلیل محتوا و کیفیت پایین، مقاله را منتشر نمی‌کند. چون به این نتیجه می‌رسد که مقاله، حتی بعد از اعمال تغییرات عمده توسط نویسنده (گان)، استانداردهای لازم برای چاپ را به دست نخواهد آورد.

 

مرحله چاپ و انتشار (چهارهفته)

     1-پس از تأیید مقاله توسط اعضاء هیأت تحریریه، مقاله مرحلۀ پذیرش نهایی را پشت سر می‌گذارد.

     2-  پس ازآن، مقاله در سامانۀ مجله (قسمت مقالات آماده انتشار) بارگذاری می‌شود. در این مرحله فقط عنوان مقاله، نام مؤلفان و چکیدۀ مقاله به صورت آن‌لاین قابل‌رؤیت است.

     3- مقاله برای ویرایش علمی و ادبی به ویراستاران مجله سپرده می‌شود. برای مؤلفان گواهی پذیرش صادر نمی‌شود؛ مگر بعد از آن که ویراستاران مجله با رؤیت منابع مقاله، اصالت علمی و نیز، تطابق ارجاعات و مستندات آن را با منابع تأیید کنند.

     4- مقالات به‌تدریج و بر اساس نوبت پذیرش ویراستاری می‌شود. اگر اشکالات مکرری در حروف‌چینی، رسم‌الخط و مانند آن مشاهده شود، ویراستار مقاله را برای اصلاح به مؤلفان بازخواهد گرداند. ویراستار، مقاله را خط به خط می‌خواند، عبارات را از نظراستحکام ساختار، شیوایی، خالی بودن از حشو، یک‌دست بودن با دیگر مقالات، نیاز مخاطبان، صحت شیوۀ ارجاع و اصالت و اعتبار علمی می‌سنجد.

     5- نسخة ویراستۀ مقاله برای بازبینی مؤلفان ارسال و از آن‌ها خواسته می‌شود هر نظری دارند، اعلام کنند.

     6- پس از آن که مؤلفان نسخۀ ویراسته را تأیید کردند، مقاله برای صفحه‌بندی به ویراستار مجله بازگردانده می‌شود. پس از صفحه‌بندی مقاله، در شمارۀ جدید مجله منتشر می‌شود؛ مگر آن که در دوره حاضر، از مؤلف مقاله‌ای به چاپ رسیده باشد. در این فرض، مقاله برای دورۀ بعدی درنظر گرفته خواهد شد و جز در موارد خاص به تشخیص سردبیر، کوشش بر آن خواهد بود از یک مؤلف در یک دوره مقاله چاپ نشود. اگر مؤلف مقاله از اعضاء هیأت تحریریۀ مجله بود، چاپ مقالۀ وی مشروط به مراعات محدودیت‌های نشر مقالات اعضاء هیأت تحریریه بر پایۀ ضوابط مندرج در آئین‌نامه ارزیابی مقالات ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

توجه:

     1- درخواست اصلاحات در مقاله صرفاً جهت ارتقا مقاله نویسندگان است و به منزله نشر مقاله نیست. بعد از اصلاحات، مقاله مجدداً توسط داور و سپس هیأت تحریریه بررسی می‌شود و در صورت کسب امتیاز نشر و تأیید هیأت تحریریه، وارد فرایند نشر خواهد شد.

     2- با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حدود چهار ماه (در صورت تأیید نهایی در مرحله تصمیم نهایی) به طول خواهد انجامید.

     3- در صورت پذیرش مقاله، فایل الکترونیکی نامه پذیرش با امضای سردبیر به شرط ارسال پیام درخواست نویسنده(گان) به ایمیل نشریه، به ایمیل نویسنده مسئول مکاتبات ارسال خواهد شد.

     4- پس از انجام ویرایش ادبی و فنی، در نهایت مقاله در نوبت انتشار قرار گرفته و چاپ خواهد شد.

     5- نظر داوران در مورد مقاله صرفاً نظر مشورتی است و تصمیم نهائی (در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله) پس از اعلام کمیته علمی توسط هیأت تحریریه اتخاذ می‌گردد.

     6- مسئولیت هر مقاله از نظر علمی، ترتیب اسامی و پیگیری به عهده نویسنده مسئول مکاتبات و پی گیری آن خواهد بود. نویسنده مسئول باید تعهدنامه نویسندگان ارسال مقاله را از سایت دانلود و پس از اخذ امضای تمامی نویسندگان به دبیرخانه مجله ارسال نماید.

     7- تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در نسخه اولیه و زمان ارائه به دفتر مجله مشخص شده، مورد قبول است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان فقط قبل از داوری نهایی و با درخواست کتبی تمامی نویسندگان و اعلام علت امر قابل بررسی است.

     8- مؤلفان باید به مدت چهار ماه پس از ارسال مقاله به نشریه از ارسال آن به دیگر نشریات خودداری کنند.

     9- پی‌گیری وضعیت مقاله ارسالی بصورت آنلاین از طریق سامانه، برای نویسندگان امکان‌پذیر است.

    10- مقالات صرفاً از طریق سامانه دریافت می‌شوند و فصلنامه هیچ گونه تعهدی برای بررسی مقالاتی که به آدرس ایمیل اعضای محترم هیأت تحریریه ارسال می‌شوند، نمی‌پذیرد.

 

فرایند شکلی پذیرش مقاله( فلوچارت)