راهنمای نویسندگان

ساختاتر کلی مقاله: 

 • عنوان
 • چکیده
 • کلیدواژه
 • مقدمه و بیان مسئله
 • اهداف و پرسش‌های تحقیق
 • فرضیه
 • پیشینه تحقیق
 • چارچوب و مبانی نظری
 • روش تحقیق
 • یافته‌های تحقیق
 • نتیجه‌گیری، پیشنهادات و توصیه‌ها
 • فهرست منابع

1- منابع مقاله باید به شکل APA تنظیم شوند.

2-چکیده مقاله باید حداکثر 300 کلمه و متضمن روش تحقیق، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد.

3-لغات، اسامی و اصطلاحات انگلیسی، فقط برای بار اول، داخل گیومه قرار داده شود و معادل انگلیسی آن به صورت پانویس درج گردد ( در عنوان و چکیده، به هیچ عنوان پاورقی آورده نمی‌شود). 

4-تکرار ارجاع و اسناد، مانند  اولین بار ذکر شود و از بکارگیری کلماتی مانند: همان، پیشین، Ibid و ... خودداری شود.

5- در نگارش متن مقاله، توجه به نکات ذیل، الزامی است:

 • برخورداری از انسجام و پاراگراف‌بندی صحیح
 • رعایت نکات دستور زبان در جملات و تلاش در جهت نگارش جملات کوتاه و گویا.
 • شمار‌گذاری عنوان بخش‌ها و زیربخش‌ها: بکارگیری اعداد برای عناوین اصلی؛ برای عناوین فرعی، در سطر مجزایی به صورت 1-1، 1-2 و .... نشان داده شود؛ عناوین جزئی‌تر در سر سطر آغاز و با دیگر مطالب در یک سطر آورده شود؛ به عنوان مثال: 1-1-1، 1-1-2 و ...
 • نمودارها، جدول‌ها و شکل‌ها به صورت مجزا شماره‌گذاری شوند و منبع هریک به صورت مجزا در انتهای آن ذکر شود.
 • ارائه شرح مفید، کوتاه و گویا در بالای جدول‌ها و پایین شکل‌ها و نمودارها.
 • پرهیز از کپی کردن تصاویر ناخوانای منابع و ضرورت بازطراحی آنها با ذکر دقیق مأخذ در ذیل آنها.

6- اسامی نویسندگان به شکل ذیل آورده شود:

عضو هیئت علمی: نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، گروه دانشگاهی، دانشگاه، شهر، کشور.

دانشجو: نام و نام خانوادگی، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر، کشور

 

در این فصلنامه بر اساس تفاهمنامه با سامانه سمیم نور، جهت ممانعت از سرقت علمی، مشابهت‌یابی انجام می‌شود.