بررسی نهاد کمیسیون مقدماتی در حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سایر

چکیده

از زمان انعقاد اساسنامه یک سازمان بین‌المللی تا زمان لازم‌الاجرا‌شدن آن و تأسیس سازمان جدید، اقدامات ضروری بسیاری در راستای مهیا‌ساختن شرایط شروع سریع و مؤثر فعالیت‏های سازمان به‌محض ایجاد آن، باید انجام گیرند. وظیفه تدارک این شرایط معمولاً بر عهده یک کمیسیون مقدماتی گذاشته می‌شود، اما به خاطر توجه اندک به جایگاه کمیسیون‌های مقدماتی در حقوق بین‏الملل ممکن است پرسش‌هایی از قبیل اینکه گروه‌های‏ مزبور چگونه ایجاد می‌شوند، وظایف محول‌شده به آن‌ها چه هستند و از چه اختیاراتی برخوردار می‏باشند، آیا یک کمیسیون‏ مقدماتی رکن فرعی سازمان جدید محسوب می‌شود یا اینکه دارای شخصیت حقوقی منحصر به خود است، مطرح شوند. هدف این مقاله بررسی مسائل بالا در پرتو رویه بین‌المللی معاصر و با توجه به روند تأسیس چند سازمان برتر بین‌المللی است.

کلیدواژه‌ها